Sinds 2006 beheert de EWMM een database waarin behandelgegevens van KISS-kinderen worden vastgelegd en die worden aangeleverd door alle geregistreerde KISS therapeuten in Nederland. De gegevens van 4 jaren zijn nu bekend en in totaal zijn door KISS therapeuten sinds 2006 in totaal 28741 kinderen behandeld en daarvoor waren 90995 behandelingen nodig. Dat zijn indrukwekkende getallen. Nog belangrijker is dat hierbij geen complicaties zijn opgetreden. De volgende tabel moge verder voor zich spreken. Tandemvorming betekent dat een KISS therapeut samenwerkt met een kinderfysiotherapeut.  

Jaartal Behandelde zuigelingen Totaal aantalbehandelingen Gemiddeldaantalbehandelingen %tandemvorming Aantal KISStherapeuten
2006 6635 19905 3,00 80 239
2007 6965 21177 3,04 64 281
2008 7506 25305 3,37 60 294
2009 7645 24608 3,22 65 280
Totalen 28741 9099 3,16    

Op dit moment zijn wij bezig met de afrondingen van de voorbereiding van de publicatie van een artikel waarin het onderzoek van 2006 – 2007 wordt beschreven. Bij dit onderzoek is het hele onderzoeks- en behandeltraject van ruim 300 KISS kinderen gevolgd. Aan dit onderzoek kunnen wij, ondanks de uitstekende resultaten, geen wetenschappelijke conclusies verbinden, omdat er aan een aantal randvoorwaarden niet is voldaan. Dat laatste was overigens een bewuste keuze van ons. Het belangrijkste doel van het onderzoek was namelijk om ervaringen op te doen voor een groter wetenschappelijk onderzoek. De volgende stap is de publicatie van een 2e artikel aangaande KISS waarbij het onderzoek dat in 2006 – 2007 door ons werd uitgevoerd wordt beschreven. In de loop van 2010 hopen ondergetekenden een aanvang te maken met het onderzoeksdesign naar de effectiviteit van manuele therapie bij de asymmetrische zuigeling. Dat gebeurt ook weer in samenwerking met de afdeling epidemiologie van de Universiteit Maastricht. De conclusies uit dit onderzoek zullen wel wetenschappelijke waarde hebben en daarom zien wij ook reikhalzend uit naar dit project, omdat het verstrekkende gevolgen kan hebben voor de praktijk en de erkenning van het KISS concept. Namens de EWMM Nederland, Eric Saedt en Bé van der Woude