Wat is KIDD

Herkent u dit?

 • Klaagt uw zoon of dochter veel over hoofdpijn?
 • Struikelt hij veel over bijv. randjes?
 • Kan uw zoon of dochter moeilijk meekomen met de gymlessen of andere sporten?
 • Heeft uw zoon of dochter concentratieproblemen thuis of op school?


Betekenis

KIDD staat voor Kopgewrichten Invloed bij Dyspraxie en Dysgnosie. Deze diagnose wordt gesteld door een manueel therapeut als een kind ouder dan 2 jaar is en een onbehandelde KISS baby is geweest. Ook een osteopaat diagnosticeert KIDD maar noemt dat niet zo.


Oorzaak

Het kan voorkomen dat iemand, die bijvoorbeeld last heeft van chronische hoofdpijn, er pas op latere leeftijd achter komt dat de oorsprong uiteindelijk is gelegen in een niet behandelde KISS. Een manier om daar achter te komen is het bekijken van babyfoto’s waarop dan de voor KISS zo karakteristieke houding te zien is.

KIDD kan dus blijven bestaan tot op hoge leeftijd.  Sommige volwassenen met chronische hoofdpijnklachten blijken vroeger, als zuigeling, KISS te hebben gehad. Als KISS bij een zuigeling niet wordt herkend en behandeld lijkt het alsof het “vanzelf” over gaat. Dit is helaas gezichtsbedrog. De beperkingen van de beweeglijkheid in de nek zijn blijvend en de invloed daarmee op de ontwikkeling ook.

Dit is allemaal terug te voeren naar het feit dat het hoofd van het kind niet goed kan functioneren. De kwaliteit van alles wat een mens waarneemt met ogen en oren is afhankelijk van de goede functie van het evenwichtsorgaan dat op zijn beurt afhankelijk is van de functie van de nek. Kan die nek niet goed bewegen dan zal het kind niet goed waarnemen, neemt zaken op de verkeerde manier waar, krijgt een verkeerd beeld en interpreteert alles vanuit dat verkeerde beeld.


Kenmerken

 • Chronische hoofdpijn, schoolhoofdpijn;
 • Concentratieproblemen;
 • Houterig motoriek, stijf en onhandig oftewel een “stuntelkampioenen”;
 • Grove en fijne motoriek ontwikkeld zich matig en vertraagd;
 • Veel struikelen en vallen met slechte opvangreacties;
 • Slechte concentratie, vergeet snel een opdracht;
 • Leerproblemen, slechte ruimtelijke oriëntatie, dyscalculie;
 • Slecht slapen, lijkt aan weinig slaap genoeg te hebben;
 • Onzeker, onrustig, het kind heeft veel aandacht nodig;
 • Problemen met fietsen, balanceren, hoogtevrees;
 • Onrustig, driftig, snel ontstemd;
 • Doorgezakte voeten en een holle rug;

Behandeling

KIDD kan worden behandeld door een manuele therapeut die is ingeschreven in het register van door de EWMM erkende manueel therapeuten of een osteopaat.

Opmerking:

Nieuwe ontwikkelingen en onderzoek dwingen ons met onze tijd mee te gaan. KISS en KIDD, jarenlang vertrouwde begrippen, hebben een andere naam gekregen. Een betere naam misschien, maar nog niet ingeburgerd.

Deze aandoeningen worden nu samengevat als ‘hoog cervicale functie stoornissen’, afgekort ‘HCFS’. Dat betekent dat de functies in het bovenste deel van de nek niet goed verlopen.

Ook de alom bekende ‘KIDD therapeut’, de manueel therapeut die zich heeft gespecialiseerd in en bevoegd en bekwaam is om zuigelingen en kinderen met manuele therapie te behandelen, heeft een andere naam gekregen. Die heet nu ‘kinder manueel therapeut’. Overigens zijn de eisen die aan deze therapeuten gesteld worden minstens zo zwaar als ze waren.

We merken dat er veel op de termen KISS en KIDD wordt gezocht. Daarom laten we die benamingen in de teksten staan.