Doelstellingen

 

Volgens de statuten van de stichting luiden de doelstellingen als volgt:

Het bevorderen van het welzijn van diegenen die belast zijn met kiss en kidd door:

  • (h)erkenning te krijgen voor kiss en kidd;
  • het geven van voorlichting;
  • belangenbehartiging;
  • het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek;
  • het faciliteren van lotgenotencontact
  • en daarmee het bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende disciplines in de gezondheidszorg die van belang zijn bij de vroegtijdige onderkenning en behandeling van HCFS