Stichting halsoverkop

 

Stichting Halsoverkop is op 18 december 2003 opgericht in Ede onder de naam Stichting Kiss en Kidd syndroom Nederland. Tijdens de beginfase kreeg de stichting hulp van de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) en manueel therapeuten.

Initiatiefnemers: hun motivaties

De Stichting is een initiatief van enkele ouders die zelf een kind met kiss hadden. De ouders hebben allen een opmerkelijk herstel van hun kinderen gezien na behandeling met manuele therapie. Het viel hen op dat er een groot gebrek aan kennis is en dat er weinig belangstelling op dit terrein is bij onder meer consultatiebureaus, huisartsen en kinderartsen.

Kiss komt veel voor, maar wordt te weinig onderkend door kinderartsen. De initiatiefnemers van de stichting merkten dat huilbaby’s vaak onnodig langdurig onderzocht werden, zonder dat dat tot een correcte diagnose leidde. Het overmatig, ontroostbaar huilen werd gezien als “onbegrepen gedrag”. De ouders kregen vaak het advies: gewoon door laten huilen, terwijl duidelijk was dat het kind pijn had! Daarom is het van belang dat er meer informatie over dit verschijnsel en de behandeling ervan aan ouders wordt gegeven.

In Duitsland is de medische stand verder in het herkennen en behandelen van kiss dan in Nederland. Hoewel kiss begin jaren negentig vanuit Duitsland geïntroduceerd is in ons land, lopen we wat dit betreft nog achter. Dat is de reden dat de oprichters besloten hebben de stichting op te richten. Zie ook: wat is kiss en wat is kidd.